જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

18-09-2017               સોમવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ 17-09-2017            રવિવાર માસ    ભાદરવો પક્ષ    કૃષ્ણ તિથિ    બારસ નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ 16-09-2017               શનિવાર માસ    ભાદરવો પક્ષ    કૃષ્ણ તિથિ    અગિયારસ નક્ષત્ર    પુષ્ય યોગ    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ 15-09-2017            શુક્રવાર માસ    ભાદરવો પક્ષ    કૃષ્ણ તિથિ    દશમ નક્ષત્ર    પુનર્વસુ યોગ &nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

14-09-2017               ગુરૂવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    નોમ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

13-09-2017               બુધવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    આઠમ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

12-09-2017            મંગળવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    સાતમ
નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

11-09-2017            સોમવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    છઠ્ઠ
નક્ષત્ર    ભ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

10-09-2017               રવિવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    ચોથ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
09-09-2017               શનિવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    ત્રીજ
નક્ષત્ર    રેવતી
યોગ    વૃ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

08-09-2017            શુક્રવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    બીજ
નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું રાશી ભવિષ્ય

રાશિ    કુંભ    (ગ.શ.ષ.સ)

મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
મુશ્કેલીઓમાંથી માર્ગ મળશે
સુખ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ થશે
ગુમાવેલ ધન પાછુ મળશે
નોકરીયાતને સારા ફળની પ્રાપ્તિ થશે


Recent Story

Popular Story