જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

29-08-2017               મંગળવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ&nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ 28-08-2017               સોમવાર માસ    ભાદરવો પક્ષ    શુક્લ તિથિ    સાતમ નક્ષત્ર &nbs

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

27-08-2017 રવિવાર

માસ ભાદરવો

પક્ષ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ
26-08-2017               શનિવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    પાંચમ
નક્ષત્ર    ચિત્રા
યોગ    શુકલ
કરણ &nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

25-08-2017               શુક્રવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    ચોથ
નક્ષત્ર    હસ્ત
યોગ    શુભ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

24-08-2017               ગુરૂવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    ત્રીજ
નક્ષત્ર    ઉત્તર ફાલ્ગુની
યોગ   &nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
23-08-2017               બુધવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    બીજ
નક્ષત્ર    પૂર્વ ફાલ્ગુની
યોગ &nbs

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય - આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
22-08-2017               મંગળવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    એકમ
નક્ષત્ર    માઘ
યોગ    શિવ
કરણ &nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
19-08-2017
શનિવાર    

માસ: શ્રાવણ
પક્ષ   : કૃષ્ણ
તિથિ   : તેરસ
નક્ષત્ર   : પુનર્વસુ
યોગ   : સિદ્ધિ
કરણ   : તૈતિલ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
18-08-2017
શુક્રવાર

માસ: શ્રાવણ
પક્ષ: કૃષ્ણ
તિથિ: અગિયારસ
નક્ષત્ર: આર્દ્રા
યોગ: વર્જ
કરણ: બાલવ
રાશિ: મિથુન (ક.છ.ઘ)

મેષ (અ.લ.ઇ.)
ખોટા ખર્ચાઓથી બ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
17-08-2017               
ગુરૂવાર
માસ    શ્રાવણ
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    દશમ
નક્ષત્ર    મૃગશીર્ષા
યોગ    હર્ષણ
કરણ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

16-08-2017               
બુધવાર
માસ    શ્રાવણ
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    નોમ
નક્ષત્ર    રોહિણી
યોગ    વ્યાઘાત

loading...

Recent Story

Popular Story


loading...