ના હોય! / શું તમારા ઘરમાં પણ શ્વાન છે? તો થઇ જજો સાવધાન, બાળકો થઇ રહ્યાં છે સંક્રમિત 

Do you have dogs in your home? children are getting infected

કોરોના મહામારીએ આખી દુનિયામાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે અને ભારત પણ તેમાંથી બાકી નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ