OMG! / 102 બાળકો પેદા કર્યા બાદ શખ્સને આવી અક્કલ! હવે પરિવાર નિયોજન માટે જુઓ શું કર્યું

After giving birth to 102 children, the man became wise! Now see what has been done for family planning

આપણા દેશમાં વધતી જતી વસ્તીએ સામાજીક થી રાજકીય મુદ્દો છે. આ અંગે રોજે રોજ ચર્ચા થાય છે. પરંતું આફ્રિકામાં એક વ્યક્તિના વિસ્તૃત પરિવાર વિશે સાંભળીને તમને ચક્કર જ આવી જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ