ક્રિકેટ / IPLમાં નવી 2 ટીમો માટે અમદાવાદ અને લખનઉની જ કેમ કરાઈ પસંદગી, આ ખાસ છે કારણ

Why Ahmedabad and Lucknow were selected for the new 2 teams in IPL

IPL ટીમોની રેસમાં કુલ 6 શહેરના નામ હતા જેમાંથી અમદાવાદ અને લખનઉ શહેરને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ