મહામંથન / કેન્દ્રથી ગુજરાતને સહાય ન મળવાના આરોપમાં કોંગ્રેસનું કેટલું તથ્ય? જાણો વાસ્તવિકતા ભાજપના જ મુખે

What is the truth of the Congress in the allegation of not getting help from the center to Gujarat?

વિધાનસભામાં કોંગ્રેસનો સરકાર ઉપર આરોપ છે. ગુજરાતને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અન્યાય થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાતને જોઈતી મદદ કરતી નથી. ગુજરાતને સહાયની રકમ ઓછી મળે છે. કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાતને પૂરતી મદદ કરવાની માત્ર વાત કરે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ