મહાયુદ્ધ / રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનો મોટો દાવો, યુક્રેનની સેનાએ 3 હજાર ભારતીયોને બંધક બનાવ્યા, રુસી સેનાએ છોડાવ્યા

Statement by President Putin after the Security Council meeting, 3 thousand Indians were taken hostage by the Ukrainian army

3 હજાર ભારતીયોને યુક્રેનની સેનાએ બંધક બનાવ્યા હતા રશિયન સેનાએ બંધક તમામને મુક્ત કરાવ્યા: રાષ્ટ્રપતિ પુતિન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ