નાપાક હરકત / પાકિસ્તાનમાં ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાનને પ્રાંતીય દરજ્જો આપવાની માંગ, સાંસદોએ રજૂ કર્યું બિલ, ભારતે વ્યક્ત કરી નારાજગી

 Gilgit-Baltistan demands provincial status in Pakistan, MPs introduce bill, India expresses displeasure

ભારતનું કહેવું છે કે પાકિસ્તાનની સરકાર અથવા તેની ન્યાયતંત્રને ગેરકાયદેસર અને બળજબરીથી કબજે કરાયેલા પ્રદેશો પર કોઈ સત્તા નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ