ગુજરાત ઈલેક્શન / EXIT POLL ખરેખર સાચા જ પડે? રેકોર્ડબ્રેક આંકડાથી ભાજપ ગેલમાં, ભૂતકાળમાં આ બનાવોએ પોલ ઓફ પોલ્સ ખોટા પાડયા

EXIT POLL REALLY TRUE? With the BJP reeling from record-breaking numbers, these incidents have misled polls in the past

વર્ષ 2012 થી વર્ષ 2017 સુધી ભાજપ, કોંગ્રેસને એક્ઝિટ પોલના આધારે કેટલી સીટો મળી. ત્યારે વર્ષ 2012 માં 115 સીટ પર જીત મેળવ્યા બાદ ભાજપે કદી 100 સીટો પર જીત હાંસલ કરી નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ