જશ્નનો માહોલ / ગાંધીનગર કમલમમાં ભાજપની ભવ્ય જીત ઉજવણી, જુઓ તસવીરો

BJP's grand victory celebration in Gandhinagar Kamalam, see pictures

કમલમ ખાતે ભાજપના કાર્યકરોમાં જશ્નનનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને કમલમ ખાતે ભાજપના નેતાઓનો હાલ જમાવડો જામી રહ્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ