મહામંથન / નર્મદા કેનાલનું કામ હજુ કેટલું બાકી? નહેર તૂટવાના બનાવોને નિવારવા સરકારનું શું આયોજન?

An answer was sought regarding the functioning of various branches of the Narmada Canal

વિધાનસભામાં નર્મદા કેનાલની કામગીરીનો મુદ્દો ઉઠ્યો. નર્મદા નહેરની વિવિધ શાખાઓની કામગીરી અંગે જવાબ માગવામાં આવ્યો. ખેડૂતોના ખેતર સુધી પહોંચતી નહેરનું કામ હજુ બાકી છે. સરકારે ડિસેમ્બર 2023ની સ્થિતિ બતાવી હતી. કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં કેટલીક અડચણો હોવાનું સરકારે જણાવ્યું. હજુ ઘણા ખેતર છે કે જ્યાં સુધી નહેરનું પાણી પહોંચ્યું નથી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ