તમારા કામનું / એડ્રેસ પ્રૂફ આપ્યા વગર પણ બદલી શકાય છે આધારમાં સરનામું, આ 4 સિમ્પલ સ્ટેપથી ફટાફટ પતી જશે કામ

want to change address in aadhaar without proof follow these 4 simple steps

એડ્રેસ પ્રૂફ વગર સરનામું અપડેટ કરવા માટે વેરિફાયરની જરૂર પડશે. વેરિફાયરનો આધાર નંબર અપડેટ માટે સબમિટ કરવામાં આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ