અધિકાર / ટ્રાફિક દંડ વસુલવાની સત્તા માત્ર આ અધિકારીઓ પાસે જ છે, તમે માંગી શકો છો ID કાર્ડ

Traffic rules fine authority only this officers

સરકારે રાતોરાત ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ માટે દંડની રકમ તો વધારી દીધી પણ આ રકમ કોણ ઉઘરાવી શકે અથવા તો કોની સતા ક્ષેત્રમાં આવે તે અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરી છે. લાયસન્સ, PUC અને RC બૂક જેવાં તમામ ડોક્યુમેન્ટ માંગવાની અને તે ન હોય તો દંડ કરવાની સતા ગુજરાત પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ અને આસિસ્ટન્ટ RTO કે તેમનાથી ઉપરનો હોદ્દો ધરાવતા અધિકારીઓને જ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ