બાપ રે / લ્યો બોલો! સ્વિમિંગ કરતાં માણસમાં કોકરોચ ક્યાં ઘૂસી ગયો જુઓ, ત્રણ દિવસ તો શરીરની અંદર જ રહ્યો

The cockroach got stuck in the man's ear while swimming

કાનમાં દુઃખાવો થતા ડોક્ટરને બતાવ્યુ તો કાનમાંથી નીકળ્યો વંદો. ન્યૂઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડમાં બની આ ઘટના

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ