સાવધાન / યુટ્યૂબમાં વીડિયો જોઈ ઇલાજ કર્યો તો મોત મળ્યું, ઈંદોરની લાલબત્તી સમાન ઘટના

Indore man dies after drinking wild milkweed juice to cure hand pain after watching YouTube

ઈંદોરમાં એક વ્યક્તિને યુટ્યૂબ જોઈ ઈલાજ કરવાનું ભારે પડી ગયું છે, હાથનો દર્દ દૂર કરવા માટે જંગલી દૂધીનો જ્યૂસ પી લેતા મોત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ