કોંગ્રેસની શપથ / જે આમાંથી ફૂટશે તેને ગોગા મહારાજ પહોંચશે... કોંગ્રેસ આગેવાનોએ જાહેરમાં લીધા શપથ

Congress leaders took oath in public

પાટણના હારીજમાં સ્થાનિક ઉમેદાવરને ટિકિટ આપે તેવી માગ સાથે કોંગ્રેસના સોળ ઉમેદવારે જાહેર સભામાં શપથ લીધા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ