અકસ્માત / મુંબઈના બ્રાન્દ્રા-વર્લી સી લીંક પર મોટો અકસ્માત: 5 લોકોના મોત,ડઝન એક લોકો ઘાયલ, PM મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

 5 people died in mumbai bandra worli sea link accident

મુંબઈમાં બાંદ્રા - વર્લી સી લીંક પર અકસ્માત થયો છે, જેમાં 5 લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને લગભગ એક ડઝન લોકો ઘાયલ થયા છે.

Loading...