સર્વે / ગામડું અને શહેર, ગૃહિણી અને વર્કિંગ વુમન, કોની સરખામણીએ કોણ છે ડિપ્રેશનમાં, રિસર્ચમાં થયા આવા ખુલાસા

Urban women are more depressed than rural women

પારીવારિક જવાબદારીઓ અને વધતી ઉંમર સાથે શારીરિક ફેરફાર દરમિયાન સ્ત્રીઓમાં વધુ ડિપ્રેશનનો ભોગ બને છે: સર્વે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ