સુવિધા / આધાર ધારકો માટે સારાં સમાચાર, હવે ઘરે બેઠા તમારા 35થી વધુ કામ સરળતાથી થઈ જશે, ફટાફટ જાણો કઈ રીતે

UIDAI launched mAadhaar new version you can get over 35 service check details

આજના સમયમાં આધાર કાર્ડ ખૂબ જરૂરી ડોક્યૂમેન્ટ થઈ ગયું છે. હવે તમે લગભગ તમામ સરકારી યોજનાઓનો લાભ આધાર કાર્ડ વિના લઈ શકતા નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ