તમારા કામનું / આવતા મહિનેથી આ કાર્ડધારકોને 5 કિલોગ્રામ ચણા ફ્રી આપશે સરકાર, તેમજ...

ration card beneficiaries will get five kilograms of gram free in fair price shops from december

અંત્યોદય અન્ન યોજના અને પ્રાયોરિટી હાઉસ હોલ્ડ રાશન કાર્ડધારકોને 1 ડિસેમ્બરથી રાશનની દુકાનોના માધ્યમથી 5 કિલોગ્રામ ચણા મફત આપવામાં આવશે. જિલ્લા આપૂર્તિ અધિકારીના કાર્યાલયના એક અધિકારીએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે થોડાક મહિના પહેલા પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજનાના બીજા ચરણ હેઠળ જુલાઈથી નવેમ્બર સુધી અંત્યોદય અન્ન યોજના અને પ્રોયરિટી હાઉસ હોલ્ડ કાર્ડધારકોને એક કિલોગ્રામ ચણા આપવાની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી.

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ