અપડેટ / ગૂગલ આસિસટન્ટ હવે મેસેજ વાંચીને સંભળાવશે, યૂઝર બોલીને રિપ્લાઇ કરી શકશે

 Google Assistant Can Now Read And Reply To Texts On WhatsApp, Slack And Telegram

ગૂગલ આસિસટન્ટ હવે વધારે એડવાન્સ થઈ ગયું છે. 

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ

VTV News Live

x