રાજકીય સફર / 1998થી રાજ કરતો જાડેજા પરિવાર ગોંડલને કેમ પ્રિય? આ બે કામો રીબડાના વિરોધ પર પડ્યા ભારે

Gondal's BJP candidate Geetaba Jayaraj Singh Jadeja won with a huge majority

જૂથવાદ...આંતરિક વિવાદ... આ બધું જ એક તરફ રહી ગયું અને સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલી ગોંડલની બેઠક પર ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડી રહેલા ગીતાબા જાડેજાની જંગી બહુમતીથી જીત થઈ, ગોંડલની જનતાએ સતત છઠ્ઠી વખત જાડેજા પરિવાર પર વિશ્વાસ મુક્યો અને ગીતાબા જાડેજાને વિજય અપાવ્યો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ