ફૂડ / રોજ જમવા છતાં પણ કરી શકો છો ઉપવાસ

Can fast even though eating daily

ઘણીવાર આપણે સાંભળ્યુ હશે કે રોજ જમવા છતા પણ હું ઉપવાસ કરુ છુ. આશ્ચર્ય સમાન લાગતી આ વાત કે મજાક હવે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ સાચી પડી છે. રોજ ભરપેટ ખાવા છતા ઉપવાસ કરવાને ઇંટરમિટેંટ ફાસ્ટિંગ કહેવાય છે. ઉપવાસની આ રીત આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક હોઇ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ