ચિંતા / બાળકોમાં વધી રહેલું ડિપ્રેશનનું પ્રમાણ ગંભીર સમસ્યા

Almost a third of students in Ireland depressed : survey

થોડા વર્ષો પહેલા ડિપ્રેશન શબ્દ આપણે સાંભળ્યો પણ નહોતો, પરંતુ આજના, એટલે કે ફાસ્ટ-ફોરર્વડ યુગમાં ડિપ્રેશનનો ભોગ દર ત્રીજી વ્યક્તિ બને છે. હવે તો બાળકોમાં પણ માનસિક તણાવ જોવા મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ