દૂષણ / સોશિયલ મીડિયા પર ફેક ન્યૂઝ ફેલાવવાનું બંધ કરી દેજો નહીંતર કાર્યવાહી, સરકારે કર્યું મોટું એલાન

104 Youtube channels blocked for spreading misinformation: Govt tells Rajya Sabha

સોશિયલ મીડિયા પર ફેક ન્યૂઝ ફેલાવવા બદલ તમારા એકાઉન્ટ તત્કાળ બંધ થઈ શકે છે અને પછી તમે તે ફરી વાર નહીં ચલાવી શકે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ