તમારો ફાયદો / વેક્સિન ના લીધી હોય તો આજે જ લઈ લો! WHO ના મુખ્ય વૈજ્ઞાનીકે ગણાવ્યા Omicron સામેના ફાયદા

who scientist soumya swaminathan says vaccine is effective against omicron

વિશ્વભરમાં કોરોનાના નવા પ્રકાર ઓમિક્રોનના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. આ અંગે WHOના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સૌમ્યા સ્વામીનાથને કહ્યું હતું કે વેક્સિન તેમાં ઘણી ફાયદાકારક સાબિત થશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ