મહામંથન / સહકાર સેવા નહી, મેવા ખાવાનું ક્ષેત્ર બન્યું? ચૂંટણી લડવા કેમ લાગે છે લાઈનો, સગાવાદ કેટલો હાવી?

When will the transparency of jobs in cooperatives come?

મહામંથન: સહકારી સંસ્થાઓમાં નેતાઓના વ્યક્તિગત રજવાડાઓને દૂર કરવા સત્તાપક્ષ ભાજપ કેટલાક સમયથી પક્ષનું મેન્ડેટ આપી રહ્યો છે. પક્ષ કહેશે, એને ચૂંટણીમાં લડવાની તક મળશે. સારી વાત છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ