મહામંથન / જૂની માગ, નવું આંદોલન: કઇ કઇ માગોને લઇ મેદાને છે ગુજરાતમાં કર્મચારીઓ?

What are the demands of the workers in Gujarat

મહામંથન: રાજ્યના કર્મચારીઓની પડતર માગનું સમાધાન લગભગ દોઢ વર્ષ જેટલો સમય વિત્યો છતા આવ્યું નથી. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સરકારે કર્મચારી મહામંડળની 14 જેટલી પડતર માગ હતી જેમાથી કેટલીક માગ સ્વીકારી હતી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ