સુવિધા / મોદી સરકાર 15 ઓગસ્ટે જાહેર કરી શકે છે આ મોટી યોજના, તમારે જાણવું ખાસ જરૂરી

The Modi government may announce this big plan on August 15. You need to know

હેલ્થ આઈડી કાર્ડ: કોરોના સમયગાળા દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકાર દેશના દરેક નાગરિકના હેલ્થ રેકોર્ડને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રાખવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ કાર્ડ દ્વારા,ડોકટરો ગમે ત્યાંથી બેસીને તમારા યુનિક આઈડીના આધારે તમારા તમામ મેડિકલ રેકોર્ડ્સને ચેક કરી શકશે, સલાહ આપી શકશે અથવા ટ્રીટમેન્ટ કરી શકશે. આ ઈનીશીએટિવ ટેલિમેડિસિન ક્ષેત્રે બહુ જ ઉપયોગી સાબિત થશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ