નિવેદન / સંસદના વિશેષ સત્રથી PM મોદીનું સંબોધન: 'જૂના સંસદ ભવનને બનાવવાનો નિર્ણય વિદેશી શાસકોનો, પરંતુ તેમાં પરસેવો મારા દેશવાસીઓનો'

The decision to build the old parliament building belongs to foreign rulers, but the sweat in it belongs to my countrymen'

Parliament Special Session News: PM મોદીએ કહ્યું કે, જ્યારે આપણે આ ઘર છોડીએ છીએ ત્યારે આપણું મન અને મગજ પણ લાગણીઓથી ભરાઈ જાય છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ