મહામારી / શિક્ષક બનવા માંગતા યુવાનો માટે ખુશખબર, મોદી સરકારે લીધો આ મોટો નિર્ણય

tet certifications will be valid for lifetime

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયે શિક્ષક પાત્રતા પરીક્ષા (TET) ની માન્યતા સાત વર્ષથી વધારીને આજીવન કરી દેતા શિક્ષક બનવા માંગતા યુવાનોને મોટી રાહત મળી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ