શૉકિંગ / ગાયને ત્રણ ગોળીઓ મારી છતાં કોઈ ન થઈ અસર, થાકીને કર્યુ આખરે આ કામ

shocking news cow survives 3 gunshot to the head thailand farmer adopt cow

એક ખેડૂત પોતાના પારંપારિક ફેસ્ટમાં મારવા માટે ગાય લાવ્યો હતો. એને ગાયના માથા પર 3 ગોળીઓ મારી...પરંતુ ગાય બચી ગઇ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ