ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકાર 2.0 / હર્ષ સંઘવીનું થઈ શકે છે પ્રમોશન! જુઓ કયા મંત્રીને કયું ખાતું સોંપાય તેવી શક્યતા

See the possibility of assigning which account to which minister

આજે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં કયા મંત્રીને કયું ખાતું મળશે તેને લઈ અનેક ચર્ચાઓ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ