ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત

ટેક્નોલોજી / ભવિષ્યમાં સુપરફાસ્ટ ‘ક્વોન્ટમ કમ્પ્યૂટર’ બનાવવા સરળ રહેશે

Researchers discover material that could someday power quantum computer

કમ્પ્યૂટરની દુનિયાનું ભવિષ્ય માનવામાં આવતાં સુપરફાસ્ટ ક્વોન્ટમ કમ્પ્યૂટર સામાન્ય કમ્પ્યૂટરની સરખામણીએ ઘણી વધુ ઝડપથી સમસ્યાઓ હલ કરી શકે છે. તેથી તેની બધાંને રાહ છે, પરંતુ હજુ સુધી આ કમ્પ્યૂટર તૈયાર થઇ શક્યાં નથી. હવે અમેરિકી વિજ્ઞાનીઓએ એક એવી નવી સામગ્રી શોધી છે, જે ક્વોન્ટમ કમ્પ્યૂટર બનાવવામાં મદદ કરી શકે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ