હેલ્થ / કાચુ દુધ પીતા હોવ તો આજથી જ ચેતી જાવ

raw milk dangers and serious sickness illness symptoms and benefits

દુધ દરેક વ્યક્તિના આહારનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. લગભગ તમામ લોકો દૂધ કે તેમાંથી બનતી ચીજોનો ખાવામાં ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ દૂધ વાત કરીએ તો તેના ઉપયોગમાં સાવધાની રાખવાની જરુર છે. દૂધનો વપરાશ યોગ્ય રીતે ન કરાય તો રોગોનું જોખમ ઉભું કરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ