મહામંથન / લાઈટ બિલ લટકતા, વેરાની સામે સુવિધા સૂન્ય ! નગરપાલિકા-પંચાયતો આર્થિક રીતે ખરેખર કેટલી સક્ષમ?

Questions are being raised against the financial condition of municipalities and panchayats in the state

મહામંથન: 2023નો જ અંદાજ સાચો માનીએ તો સૌરાષ્ટ્રની 66માંથી 63 નગરપાલિકાઓના વીજબીલ બાકી હતા અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ 23 નગરપાલિકા એવી હતી જેના વીજ બીલ બાકી હતા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ