રિસર્ચમાં ખુલાસો / દાંત અને મોંમાં સડો બની શકે છે જીવલેણ, કેન્સર થવાની શક્યતા 75 ટકા વધશે, આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો

poor oral health increases liver cancer risk by up to 75 percent

દાંત અને મોંઢાની દરરોજ સાફ-સફાઈ ખૂબ જ જરૂરી છે. મોંઢાની સફાઈ ના થવાથી લીવર કેન્સરનુ જોખમ વધી શકે છે. આ વાતનો ખુલાસો હાલમાં કરાયેલા એક અભ્યાસમાં થયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ