આપઘાત / મારી પાછળ હાથ ધોઈને પડી ગયા', મહિલાની સુસાઇડ નોટમાં અમરેલી પોલીસ સહિત 3 નામનો ઉલ્લેખ

Police name mentioned in suicide note in case of suicide of woman in Amreli

અમરેલીમાં ચોથા માળેથી પડતુ મૂકીને મહિલાએ આપઘાત કરવા મામલે પોલીસ તપાસમાં મળી આવી સુસાઇડ નોટ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ