ના હોય! / ભારતની આ જગ્યાએથી જોવા મળે છે શ્રીલંકા, અહીંયા રાત્રે જનાર ક્યારે જીવિત પાછુ આવતું નથી

origin of ram setu dhanushkodi it is closest point to see sri lanka

દેશમાં ઘણી એવી જગ્યાઓ છે જેના માટે ખૂબ જ ઓછું જાણીએ છીએ. એમાંથી એક જગ્યા છે ધનુષકોડી. આ જગ્યા એકદમ સૂમસામ છે. જ્યાંથી શ્રીલંકા જોવા મળે છે. જો કે આ જગ્યા હંમેશાથી શાંત ન હતી. એક સમયે આ લોકોથી ભરેલી હતી. પરંતુ આ જગ્યા પૂરી રીતે સૂમસામ થઇ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ