નવી શોધ / ભાંગ-ગાંજામાં મળ્યો કોરોનાને રોકવાનો હથિયાર, પણ વૈજ્ઞાનિકોએ આપી આ ચેતવણી

Omicron coronavirus covid19 may stop from Cannabis Weed compounds according to study

વૈજ્ઞાનિકોની રિસર્ચમાં મળવા જાણવા મળ્યું છે કે ભાંગ અથવા ગાંજાની અંદર એવા દ્રવ્ય અને રસાયણ છે જે વાયરસને મનુષ્યની કોશિકાઓમાં જતાં રોકી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ