અપડેટ / UPI યુઝર્સ માટે મહત્વના સમાચાર, પેમેન્ટ ફેલ થાય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં, મળશે તાત્કાલિક સમાધાન

NPCI preparing real time payment dispute resolution system for UPI

હવે જો યુપીઆઇ પેમેન્ટ ફેલ જાય તો બેંકમાં દોડવાની જરૂર નથી. NPCI લાવવા જઇ રહી છે નવો જ બદલાવ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ