ઝટકો / ફ્રી માં કૉલિંગનો ગયો જમાનો, JIOથી વાત કરવા માટે હવે આપવા પડશે આટલા પૈસા

no more free calling from jio number customers will have to pay 6 paisa per minute

જિયોના એક નિવેદન પ્રમાણે જિયોના ગ્રાહકોને કોઇ બીજી કંપનીના નેટવર્ક પર કૉલ કરવા માટે પ્રતિ મીનિટ 6 પૈસા આપવા પડશે, જો કે જિયોથી જિયોના નેટવર્ક પર કૉલિંગ પહેલાની જેમ જ ફ્રી રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ