સાવધાન / EPFO એલર્ટ: ચેતી જજો ! નહીં તો ખાતુ થઇ જશે ખાલી, PF ખાતેધારકોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું

never to share pan aadhar uan details over phone and social media

જો તમારુ પીએફ અકાઉન્ટ હોય અને તમે નિવૃત થવાના હોવ તો આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું નહી કો મહેનત પર ફરી વળશે પાણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ