આ હતો દુનિયાનો અદ્ભુત વ્યક્તિ જેના હતા બે ચહેરા, એક જાગે તો બીજો સૂતો હતો | know the mysterious person in the world edward mordake who had two face 
        કોરોનાવાયરસ

OMG / આ હતો દુનિયાનો અદ્ભુત વ્યક્તિ જેના હતા બે ચહેરા, એક જાગે તો બીજો સૂતો હતો

know the mysterious person in the world edward mordake who had two face

આ વ્યક્તિનું નામ એડવર્ડ મોરડ્રાકે હતો. કહેવાય છે કે એડવર્ડનો બીજો ચહેરો મોટા ભાગે અસક્રિય રહેતો. પણ જેવો તે સૂવાનો પ્રયાસ કરતો તેનો બીજો ચહેરો જાગી જતો અને રાતભર કંઇકને કંઇ બડબડાટ કરતો. જેનાથી એડવર્ડ રાતભર સૂતો ના રહી શકે.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ