અડચણ / એક સામાન્ય યુવકના પ્રેમમાં પડી આ દેશની રાજકુમારી, પણ આ કારણથી પરણવામાં લાગી રહ્યો છે ડર

Japan's Princess Mako postpones wedding to 'commoner' fiance a second time

જાપાનની રાજકુમારીને એક એવો ભય સતાવી રહ્યો છે કે તે પોતાના પ્રેમી સાથે લગ્ન નથી કરી શકતી નથી. વર્ષ 2017માં જ સમાચાર આવ્યા હતા કે રાજકુમારી લગ્ન કરવા જઈ રહી છે પરંતુ છેલ્લા સમયે લગ્ન ન થઇ શક્યા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ