તમારા કામનું / હેડફોનમાં ગીતો સાંભળતા હોવ તો ખાસ વાંચજો આ સ્ટડી, ફ્રાંસમાં 25% લોકો બહેરાશનો શિકાર

If you are listening to songs in headphones, read this special study. 25% of people in France are deaf.

દુનિયામાં લગભગ 150 કરોડ લોકોને કોઈના કોઇ રીતે સાંભળવામાં સમસ્યા આવી રહી છે અથવા તો આંશિક બહેરાશના શિકાર બન્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ