તમારા કામનું / ADHAAR CARDમાં તમારો ફોટો પસંદ નથી? આ રીતે બદલો

How to update your adhar card in easy steps

આધારકાર્ડમાં રહેલા ફોટોથી કોઇ વ્યક્તિ ખુશ નહી હોય સાચુ ને? તમને એવો વિચાર આવ્યો છે કે આધારકાર્ડમાં પણ ફોટો બદલાવી શકાતો હોત તો? તો આ સરળ સ્ટેપ્સમાં આધારકાર્ડનો ફોટો તમે બદલી શકશો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ