તમારા કામનું / શું Aadhaar Cardમાં મોબાઇલ નંબર-નામ અને એડ્રેસ કઇ રીતે બદલવું એ નથી ખબર, તો ફોલો કરો આ Tips

how to change aadhar card phone number name address online and offline

આધાર કાર્ડમાં તમારો મોબાઈલ નંબર હોવો એ ખાસ જરૂરી છે. ત્યારે ઘણાં લોકો એવાં છે કે જેઓ આધાર કાર્ડમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર બદલવાને લઈને ચિંતિત છે. ત્યારે જાણો મોબાઇલ નંબરને ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન અપડેટ કરવાની રીત.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ