તમારા કામનું / મહિનાની શરૂઆતમાં જ સોના ચાંદીના ભાવમાં કડાકો, આજે જ કરો ખરીદી, જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ

 gold silver price decreased on 1 june

હજી જો લગ્ન માટે તમારે સોના ચાંદીની ખરીદી બાકી હોય તો આજે જ કરી લો ખરીદી, આજે પણ સોના ચાંદીના ભાવમાં નોંધાયો છે ઘટાડો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ