હેલ્થ / પેટમાં ગેસ શા માટે થાય છે, શું છે તેના કારણો અને ઉપાય

gas problem in body solution symptoms

પેટ સંબંધિત ઘણી સમસ્યાઓમાં ગેસ બનવો તે સાવ સામાન્ય સમસ્યા છે. નાની ઉંમરથી લઇને યુવાનો અને વૃદ્ધો સુધી દરેક ઉંમરની વ્યક્તિઓએ ક્યારેક ને ક્યારેક આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. પેટમાં ગેસ બનવાના ઘણા કારણ હોઇ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ