ચેતજો / Toiletમાં મોબાઇલ લઇને જતાં હોવ તો ચેતી જજો! આ જીવલેણ બીમારીનો ભોગ બની જશો

Do not use mobile in toilet otherwise you will become sick

મોબાઈલ ફોન આપણા જીવનનો મહત્વનો ભાગ બની ગયો છે. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે એક મિનિટ માટે પણ પોતાના મોબાઈલથી દૂર રહેવું પસંદ નથી કરતા. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ